DỰ ÁN HIỆP HÒA – BẮC GIANG

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS BẮC GIANG
Trong bối cảnh bất động sản sôi động diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, xu hướng nhà đầu tư dịch chuyển về tỉnh lẻ và các khu vực lân cận để tìm kiếm cơ hội đầu tư ngày càng diễn ra mạnh mẽ.
Và thị trường bất động sản tỉnh lẻ miền bắc được các nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay phải gọi tới tên tỉnh BẮC GIANG. Tại Bắc Giang, thị trường bất động sản sôi động khắp muôn nơi.
Với sự kiện hàng loạt các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài chọn Bắc Giang làm nơi đặt nhà máy sản xuất, quy hoạch nhiều khu công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, Bắc Giang thu hút nhiều nhà đầu tư BĐS quan tâm.
MẶT BẰNG TỔNG THỂ

0989.539.666