Ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính

Là một nhà đầu tư bất động sản, có lẽ bạn không còn quá xa lạ với bản đồ địa chính. Đây có thể coi là một trong những tư liệu được công khai cực kỳ hữu ích dành cho việc nghiên cứu tiềm năng phát triển cũng như giá trị của một sản phẩm bất động sản.

Bản đồ địa chính là tài liệu thống kê đất đai, cho phép người sử dụng có thể nắm được hiện trạng và theo dõi

  • Biến động về quyền sử dụng đất,
  • Các quy hoạch sử dụng, cải tạo đất,
  • Các điểm dân cư, quy hoạch giao thông và thủy lợi của vùng ranh giới.

Khái niệm bản đồ địa chính

Định nghĩa bản đồ địa chính được quy định rõ tại Khoản 4 Điều 3 Luật Đất đai 2013 như sau:

Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Bản đồ địa chính được dùng là cơ sở để thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai như sau:

  • Thống kê đất đai.
  • Giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; tiến hành đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.
  • Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở.
  • Xác nhận hiện trạng và theo dõi biến động về quyền sử đụng đất.
  • Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cải tạo đất, thiết kế xây dựng các điểm dân cư, quy hoạch giao thông, thủy lợi.
  • Lập hồ sơ thu hồi đất khi cần thiết.
  • Giải quyết tranh chấp đất đai.

Với điều kiện khoa học và công nghệ như hiện nay, bản đồ địa chính được thành lập ở hai dạng cơ bản là bản đồ giấy và bản đồ số địa chính.

2. Phân loại và ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính

Theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai năm 2013 về phân loại đất, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành ba nhóm, cụ thể như sau:

2.1 Nhóm đất nông nghiệp

2.2 Nhóm đất phi nông nghiệp

2.3 Nhóm đất chưa sử dụng

Tự hào là đơn vị kinh doanh phát triển và môi giới bất động sản uy tín tại Việt Nam, BSG Land luôn lựa chọn đồng hành cùng các đối tác uy tín để mang đến những sản phẩm tốt nhất.

Cập nhật những thông tin hữu ích về bất động sản từ BSG Land!

Hotline: 0914.918.868

0989.539.666