Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng BSG Land

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản tại Hòa Bình

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh BĐS thị trường Hòa Bình

Công ty Cổ phần BSG Land là thành viên nòng cốt song hành cùng Tập đoàn BSG HOLDING (trực thuộc BIG HOLDING). BSG Land hiện đang sở hữu và phát triển 10+ dự án đa dạng, chất lượng và giá trị thực, trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất gần

0989.539.666